Hiilikädenjälki kasvaa, jalanjälki pienenee

24.10.2020


Yritykset ja organisaatiot etsivät keinoja ilmastovaikutusten pienentämiseen ja resurssien tehokas käyttö, sekä päästöjen vähentäminen ovat monille jo arkipäiväistä, tavoitteet on asetettu korkeammalle. Yritykset kehittävät tuotteita, palveluja ja teknologiaa, jotka eivät ainoastaan pienennä yrityksen omaa ympäristöjalanjälkeä, vaan ne vähentävät myös asiakkaiden ympäristövaikutuksia.

Kädenjälki auttaa näitä positiivisia ympäristötekoja erottumaan ja tekee näkyväksi ympäristövaikutusten pienentämiseksi tehdyn työn.

Viherseinä   ©Innogreen
Viherseinä ©Innogreen

Jalanjälki konseptissa tavoitteena on päästä mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin teoilla, jotka pienentävät toimijan, palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvaa ympäristötaakkaa. Kädenjälki taas kertoo palvelun tai tuotteen aiheuttamista myönteisistä ympäristövaikutuksista, siitä kuinka muiden jättämä jalanjälki pienenee, ja laskentamalli todentaa tämän vaikutuksen verrattuna saman kategorian keskivertotuotteisiin tai -palveluihin.


Molempia näistä mittareista voidaan soveltaa niin yksilön ja organisaation, kuin kokonaisen kansakunnan ympäristövaikutuksiin.


Tuotteen ympäristövaikutuksista viestitään usein hiilijalanjäljellä, joka kertoo negatiivisista vaikutuksista, kun taas hiilikädenjälki konkretisoi tuotteen elinkaarensa aikana aiheuttamat hyödyt.Puhtaita kädenjälkiä

Positiivinen viestintä kantaa pitkälle, niin kilpailutekijänä liike-elämässä, kuin päätöksenteossa. Viestinnän lisäksi kädenjälkilaskentaa voi hyödyntää tuotesuunnittelussa paljastamaan ilmastoystävällisimmät sovelluskohteet ja elinkaaren vaiheista ne, joissa päästöihin voidaan parhaiten vaikuttaa. Yrityksillä on tässä mahdollisuus ottaa suurempaa ja näkyvämpää roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Koolla on väliä, mitä suurempi hiilikädenjälki

sen parempi.


Suomessa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja LUT-yliopiston kehittämä laskentamalli on linjassa kansainvälisesti sertifioitujen elinkaariarvioinnin ja jalanjälkimallin kanssa. Hiilikädenjälki on luotettava ja vertailukelpoinen malli, jolla edelläkävijät voivat erottautua ja todentaa tuotteidensa ja palveluidensa hyödyt. Malli tarjoaa yrityksille selkeän tavan tuoda esiin ilmastotyöstä syntyvät maailmanlaajuiset hyödyt.

Hiilikädenjäljen syntyyn voidaan vaikuttaa monilla eri tavoilla, kuten tehostamalla materiaalien ja energian käyttöä, valitsemalla ilmastoystävällisempiä materiaaleja, pidentämällä tuotteiden käyttöikää ja kehittämällä paremmin kierrätettäviä tuotteita. Edellä mainittuja voidaan yhdistellä hyötyjen moninkertaistamiseksi.


Hiilikädenjälkeä voidaan kasvattaa myös sitomalla hiiltä ilmakehästä tai varastoimalla sitä pitkäikäisiin tuotteisiin.


Kirjoittanut Elisa Penna

Lähde & kuvat:

Carbon Handprint Guide. 2018. Tiina Pajula, Hanna Pihkola ja Saija Vatanen. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. Viitattu 6.11.2020 Saatavissa: https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/22508565/Carbon_Handprint_Guide.pdf

Kuva

Viherseinä sammalesta ©Innogreen Viitattu 6.11.2020 Saatavissa: https://innogreen.fi/referenssit/


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita