Projekti

- Toimeksianto -Kiertotalouden päätavoitteena on talouskasvu, joka ei perustu uusien tavaroiden tuottamiseen, eikä ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotaloudessa pyritään minimoimaan hukka ja jäte, pitämään jo olemassa olevat resurssit käytössä mahdollisimman pitkään, sekä kehittämään yhteiskuntaa kaikilla tasoilla kestävämpään suuntaan. Kiertotalouden merkitys on alkanut korostua myös yritystoiminnassa, etenkin yli toimialarajojen ulottuvat verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää osaamista ja luoda suorituskykyisempiä liiketoimintamalleja. Resurssitehokas tuotanto hyödyttää monella tavalla yrityksen toimintaa ja voi pienentää ilmaston muutoksesta aiheutuvia riskejä, mutta tehokkuutta tulisi tavoitella ennen kaikkea ekotehokkuudessa. Ilmastovaikutusten vähentämiseen voi käyttää myös negatiivisia päästöjä, jolloin hiiltä sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään tai hiilikädenjälkikonseptia, joka keskittyy myönteisiin vaikutuksiin tulevaisuudessa. Maapallon kantokyky ei veny loputtomiin ja myös kuluttajat ovat avainasemassa vaikuttamassa muutoksen suuntaan ja vauhtiin.
Kiertotalousväylän projektin toimeksiannosta vastaa Sandvik AB, joka on maailmanlaajuisesti toimiva ruotsalainen metalli- ja kaivosalan teollisuuskonserni. Yrityksen on perustanut Göran Fredrik Göransson vuonna 1862 ja kallion poraukseen tarkoitettu porakalusto kuului valikoimaan jo 1860-luvulla. 1972 yrityksen nimeksi vaihtui Snadvik AB. Lahden toimipisteessä valmistetaan hydraulisia iskuvasaroita useammalla tuotemerkillä.Sandvik kolmessa minuutissa


Projektin tarkoituksena on tarjota Sandvikin Lahden toimipisteelle erilaisia kehittämisratkaisuja kierrätyksen ja ympäristön näkökulmasta sekä sujuvoittaa päivittäistä toimintaa. Olemme käyneet paikan päällä Lahden toimipisteessä tutustumassa toimintaan, ja tämän pohjalta tehneet havaintoja mahdollisista kehityskohteista. Tässä projektissa esittelemme näkemyksiä kehitysideoista, jotka vastaavat myös toimeksiantajan toiveita.

Kierrätysastiat

Kierrätysastioille selkeät merkinnät ja tarrat, sekä vastuuhenkilö tyhjennyksiä varten


Kuormalavat 

Rikkinäiset lavat korjaukseen ja kierrätykseen

Öljyt

Säilytykseen ja käyttöön ideoita toiveiden ja huomioiden pohjalta


Öljyntorjunta 

Mahdollisen vuodon varalle  öljyntorjuntatarvikkeita ja suojia on oltava tarjolla riittävä määrä. Kaapille tarvikelista ja vastuuhenkilö, joka huolehtii täydennyksestä

Henkilöstön hyvinvointi

Vuodesta 2021 työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontoisetu 1200 euroon saakka vuosittain. Myös työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan.

Tuotekehitysidea

"Palausutautomaatti"

eli pantiltilliset, uudelleen käytettävät komponentit. Energian ja materiaalin säästöä, joka tuo asiakkaalle etuja ja on samalla kannattavaa liiketoimintaa.Materiaalin kierrätys

Kierrätyspisteiden tulisi olla mahdollisimman yhtenäiset ja sisältää samat kierrätysmahdollisuudet. Kierrätyspisteillä olisi hyvä olla ainakin nämä: kartonki/pahvijäte, energiajäte, sekajäte, metallijäte, sekä aerosolijäte, sellaisen työpisteen lähellä, jossa sitä syntyy. Pakkaamoissa ja muissa paikoissa, joissa syntyy paljon kartonki/pahvijätettä, olisi hyvä olla useampi jäteastia tai tyhjennysvälin tiuhempi.


Ympäristöystävälliset öljyt

Markkinoilla on useita ympäristöystävällisiä leikkuu- ja hydrauliikkaöljyjä. Hydrauliikkaöljyä vaihtamalla voidaan myös onnistuneesti lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, katosta seulalle ei välttämättä tarvita, jos käytössä on ympäristöystävällisempää öljyä.


Öljyntorjuntavälinekaappi

Kaappiin voisi lisätä välineluettelon ja mahdollisesti kuvan millaiselta kaapin kuuluisi näyttää sisältäpäin. Kaapille vastuuhenkilö, joka huolehtii kaapin täydentämisestä ja järjestyksestä.


Kuormalavat

Kuormalavojen uudelleenkäyttö liittyy vahvasti kiertotalouteen ja se on ympäristöystävällisempää verrattuna uuden lavan valmistukseen. Käytetty ja ehjä kuormalava on myös aina edullisempi kuin uusi. Uudelleenkäyttö on myös järkevämpi vaihtoehto kuin lavojen vieminen kaatopaikalle. Kuormalavoja korjaavat yritykset tarjoavat edullisen ja luontoa säästävän keinon päästä vanhoista kuormalavoista eroon. Kuormalavoja korjaavalla yrityksellä täytyy olla erityinen sertifikaatti. Sertifikaatilla varmistetaan se, että lavojen korjaamisessa käytetään asianmukaisia ja vaatimukset täyttäviä komponentteja.

Kuormalava on korjauskelpoinen jos:

  • Lava ei ole laho tai haise

  • Lauta tai useampi puuttuu (enintään kolme)

  • Yksi väli- tai kulmatuki puuttuu tai on rikki

  • Laudoissa on halkeamia tai paloja puuttuu

  • Lava on vääntynyt


Työsuhdepolkupyöräily 2021 verotuksessa

Työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontoisetu 1200 euroon saakka vuosittain. Pyörän hankintakulut voidaan jakaa useammalle vuodelle ja pyörä  on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön, sillä saa ajaa työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajalla. Työnantaja voi hankkia pyörän suoraan tai leasing-sopimuksella. Edusta ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja ja työnantaja voi myös vähentää hankintaan liittyvät kulut arvonlisä- ja yhteisöverotuksessa.


Viihtyisyyttä viherseinällä

Viherseinä on pystysuora rakennelma, jossa kasvit kasvavat tavallisessa kasvualustassa tai vesiviljelyssä. Puutarha-alan yritykset tarjoavat valmiita ratkaisuja niin sisä- kuin ulkotiloihin ja sisustuselementtinä toimiva viherseinä voi olla myös kaluste, jota voi siirtää tarpeen mukaan. Valmistajien teettämissä tutkimuksissa viherseinien on havaittu myös parantavan sisäilmanlaatua. Viherseinä toimii samalla myös akustiikkalevynä.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita